Welkom bij Vincentius Roermond

De website van de Vincentius vereniging biedt informatie waarmee u indien nodig geholpen kunt worden. Ook voor uw hulpverleningsverzoeken bieden wij een luisterend oor en zoeken we met u naar oplossingen.

Graag zien wij u in onze winkel!


Vincentius ‘vertel’

Armoede in Roermond hoger dan in de rest van Nederland.

De wijk Donderberg is wat dreigende armoede betreft de meest kwetsbare van Roermond. Daar moest in 2016 18,5 % van de huishoudens van een absoluut minimuminkomen rondkomen.

Hoe stond Roermond er in het algemeen voor wat betreft de kans op armoede.lees hier verder

 


Tips kostenondersteuning