40 jaar vrijwilliger bij Vincentius Roermond

woensdag 23 november 2022

40-jarig jubileum Geert Daalderop

Als waardering voor 40 jaren vrijwilligerswerk voor de Vincentiusvereniging Roermond werd aan de heer Daalderop namens het bestuur van Vincentiusvereniging Nederland de Zilveren Speld uitgereikt

Geert Daalderop was gedurende twaalf jaar penningmeester. Als mede-beoordelaar ondersteunde hij geruime tijd individuele hulpvragen van mensen in nood. Bovendien was hij de dragende kracht bij het tot stand komen van het vakantieproject. Op financieel vlak leverde Geert hand- en spandiensten om de continuïteit in het betalingsverkeer te waarborgen.

Vincentiusvereniging Roermond feliciteert Geert Daalderop van harte en prijst zich bijzonder gelukkig met vrijwilligers die zo lang belangeloos opkomen voor mensen, die in armoede leven.