Kerstactie 2022 groot succes door samenwerking en gemeenschapszin

donderdag 2 februari 2023

8 Januari 2023.

Samen voor Kerstboodschappen 2022

De kerstactie van onze Vincentius Vereniging Roermond bestaat al meer dan 25 jaar. Door aanzienlijke donaties van Fondsen, Bedrijven en door de inzet van meer dan 20 hulporganisaties uit onze stad, die de adressen van mensen met een “smalle beurs” hebben aangedragen en de inzet van onze “Eigen kanjers”, de vrijwilligers die wekelijks, het hele jaar door belangeloos zich inzetten voor het Goede doel werd de kerstactie 2022 weer een groot succes.

In totaal werden aan 617 huishoudens in onze stad 2067 levensmiddelenbonnen van €10,– per stuk uitgereikt in de vorm van cadeaukaarten van een supermarkt keten. Veel mensen die de bonnen in ontvangst hebben mogen nemen waren er erg blij mee, extra nog door de veel hogere kosten voor boodschappen en energie in het afgelopen jaar met de gierende en ongekende inflatie. Ook konden wij nog een helpende hand toesteken aan de Voedselbank en de Kerst- Inn 2022.

We hopen in 2023 weer een kerstactie te kunnen houden met het meer “open karakter” dat deze actie heeft gekregen door de vele donaties die wij de afgelopen 3 jaar hebben ontvangen voor deze actie, de hulpverlenende instanties en onze vrijwilligers.

Het ineen slaan van de handen voor deze actie maakt het met elkaar nog succesvoller.

Heel veel dank voor de gulle donaties van de Fondsen,

De stichting Sociaal Culturele activiteiten Hoogvonderen, Provinciaal Centrum voor maatschappelijk werk en de Bedrijven Numidia Diary en Jan Linders supermarkten.

Geweldige Gemeenschapszin!!!!