Protocol Coronavirus

In verband met de heropening van de winkel vanaf 1 september a.s. is er een Algemeen Protocol Coronavirus opgesteld, waarin de richtlijnen van de overheid, RIVM en van de veiligheidsregio Limburg Noord zijn verwerkt.

DENK AAN EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN EEN ANDER!

Voor het parkeerterrein, de winkel en magazijn gelden voor iedereen (medewerkers en klanten) de volgende algemene veiligheids– en hygiëneregels.

Zolang het duurt zijn de volgende maatregelen van kracht waarbij voor alles gebruik van gezond verstand geldt:

 • Blijf thuis als er de afgelopen 24 uur sprake is van een van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Blijf thuis als iemand in het huishouden koorts (vanaf 38°c) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, is naar buiten gaan veilig.
 • Blijf thuis als iemand in het huishouden positief getest is op het Coronavirus (COVID-19). Omdat tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog risico op besmetting bestaat, is twee weken thuis blijven het voorschrift (volg hierin het advies van de GGD).
 • Blijf minimaal tot zeven dagen na de uitslag van de test thuis als besmetting met het Coronavirus is vastgesteld.
 • Blijf thuis zolang er sprake is van thuisisolatie (quarantaine), omdat er direct contact is geweest met iemand waarbij het Coronavirus is vastgesteld.
 • Ga direct naar huis wanneer er klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts. Dit geldt voor vrijwilligerswerk, winkelen en wachten in de rij.
 • Houdt anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon, die niet bij het huishouden hoort. Hierbij is wel een uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar.
 • Hoest en nies in de elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Ga indien nodig voorafgaand aan het bezoek van de Vincentiuswinkel naar het toilet. Om het besmettingsrisico zoveel mogelijk te verkleinen is alléén in noodgevallen gebruik maken van het toilet bij de winkel toegestaan. De gebruiker is bij toiletbezoek verplicht om het toilet te desinfecteren vóór en ná bezoek. Het desinfecteermateriaal is aanwezig in het toilet. Alléén de vrijwilligers mogen gebruik maken van het toilet boven in het Vincentiusgebouw.
 • Was de handen met water en zeep voor en na het bezoek van het Vincentiusgebouw. Tussentijds handen wassen wordt ook geadviseerd wanneer er veel materialen zijn aangeraakt. Dit kan worden voorkomen door plastic handschoenen te dragen. Deze moeten bij vertrek direct weggegooid worden in een daarvoor bestemde vuilnisemmer.
 • Gebruik van een mondkapje, hesje en plastic handschoenen behoort tot de mogelijkheden (stoffen mondkapjes, thuis direct uitwassen op 60 graden).
 • Vermijd het aanraken van gezichtsdelen, zoals mond ogen en neus.
 • Schud geen handen, geef géén high five.
 • Kom niet eerder dan tien minuten voordat de winkel open is.
 • Voor alles en iedereen geldt: gebruik je gezonde verstand.