Archief ‘Nieuws’

5 januari 2022

Actie “Geef kerstboodschappen cadeau!” was een hit

Begin december reikte Vincentius 1960 cadeaubonnen van Jan Linders uit aan 21 hulpverleningsinstanties en vrijwilligers die daarmee vóór de kerst 640 adressen bezochten om hen met die cadeaukaart in staat te stellen kerstboodschappen te doen. Zo werden meer dan 800 volwassenen en ruim 600 kinderen van levensmiddelenbonnen voorzien, waarmee ze zelf een feestelijke kerst konden vieren.

De kerstactie bestaat al een kwart eeuw in deze vorm. Het geld ervoor werd meestal opgebracht door de kringloopwinkel van Vincentius. Dat lukte dit jaar niet. Dank zij een online collecte bij mede Roermondenaren en met steun van enkele fondsen en bedrijven kon de kerstactie toch onverkort doorgaan. Naast het financiële resultaat betekende het succes van de actie voor de Vincentianen ook een belangrijke morele opsteker in deze moeilijke coronatijd.

De Vincentiusvereniging dankt de Roermondse stichting 1880, SIF, Smurfit Kappa Roermond, de Vereniging Weldadigheid, de stg. Sociaal Culturele activiteiten Hoogvonderen en het Provinciaal centrum maatschappelijk werk voor hun bijdragen. Maar niet op de laatste plaats gaat de dankbaarheid uit naar de honderden gulle donateurs uit Roermond.

12 november 2021

RABO bank Echt-Roermond steunt kerstactie

De RABO bank Echt-Roermond heeft in het kader van de club support actie een film gemaakt over de activiteiten, die zij ondersteunt. Hierbij werd ook de Vincentiusvereniging Roermond in het zonnetje gezet.

Dat gedeelte van de film ziet u hier.

Bovendien bracht directeur Lempens van Rabo bank Echt-Roermond een cheque mee van €1000,- en daar zijn we natuurlijk heel blij mee.

Dit bedrag wordt gebruikt om het tekort te dekken, in het budget van de kerstactie Geef Kerstboodschappen Cadeau. Dat tekort is ontstaan door de winkelsluiting als gevolg van de coronamaatregelen.

1 oktober 2021

Langer thuis wonen

Weliswaar een advertentie, maar toch…praktische informatie over langer thuis wonen voor senioren…lees hier verder…

1 juni 2021
Bestuurslid van de Vincentiusvereniging worden?

Bestuurslid worden van een bloeiende vereniging met vele actieve vrijwilligers, die een toenemend aantal mensen helpen, die het niet zo breed hebben en aandacht willen geven aan ieder mens in nood, ongeacht oorzaak, achtergrond of geloof? Lees hier verder…

5 januari 2021
Actie “Geef kerstboodschappen cadeau!” volledig geslaagd

In november begon de Vincentiusvereniging een online collecte onder het motto “Geef kerstboodschappen cadeau”. De inwoners van de gemeente Roermond hebben mensen met de laagste inkomens niet laten zitten. 317 donateurs brachten samen tot nu toe € 11.136,- op.

Begin december reikte Vincentius 2042 cadeaubonnen van Jan Linders uit aan 21 hulpverleningsinstanties en vrijwilligers die daarmee vóór de kerst 676 adressen bezoeken om hen met die debet-kaarten in staat te stellen kerstboodschappen te doen. Zo worden 833 volwassenen en 639 kinderen van levensmiddelenbonnen voorzien, waarmee ze zelf een feestelijke kerst kunnen vormgeven.

De kerstactie bestaat al meer dan 25 jaar in deze vorm. Het geld ervoor werd meestal opgebracht door de kringloopwinkel van Vincentius. Die was een groot deel van het jaar dicht. Dank zij de collecte en met steun van enkele fondsen en bedrijven kon de kerstactie onverkort doorgaan. Naast het financiële resultaat betekende het succes van de actie voor de Vincentianen ook een belangrijke morele opsteker in deze moeilijke coronatijd.

De Vincentiusvereniging dankt de Roermondse stichting 1880, het Armenfonds, de Rabobank, het Limburgs diaconaal fonds, Rockwool bv, de Vereniging Weldadigheid en het Provinciaal centrum maatschappelijk werk voor hun bijdragen. Maar niet op de laatste plaats gaat de dankbaarheid uit naar de honderden donateurs uit Roermond.

4 december 2020
Actie “Geef kerstboodschappen cadeau” groot succes

Dank je wel, goede gevers. De inwoners van Roermond stellen Vincentius niet teleur.

Sinds de collecte half november werd gestart is er al meer dan EUR 8000,- op bankrekening NL 26 RABO 0131 255 428 gestort. We zijn blij met de twee euro van een donateur maar natuurlijk ook met de grotere bedragen, die nog steeds binnenkomen. Onlangs bracht een sportieve Josette Joosen een enveloppe met € 130,- die ze had verzameld bij de sportschool, waar ze haar conditie zo’n twee tot drie keer in de week bijspijkert. Een prachtig initiatief.

De aangekochte cadeaukaarten van Jan Linders zijn inmiddels opgehaald door de aanvragende hulpverleners. De aanvragers hebben zo de gelegenheid vóór kerst aan hen bekende alleenstaanden en gezinnen met een smalle beurs de toegewezen kaarten persoonlijk uit te reiken. Zo kunnen 725 huishoudens met een minimum inkomen toch kerstboodschappen in huis halen.
Help je nog verder mee? Iedere cent, die binnenkomt wordt aan bestrijding van armoede besteed. Druk op de collecteknop op de homepage van de website van Vincentius Roermond. De collecte loopt door tot kerstmis.

6 november 2020

Hulp nodig voor kerstactie tegen armoede in Roermond

Geef kerstboodschappen cadeau

Roermond kent meer armoede binnen haar grenzen dan gemiddeld in Nederland. Van alle mensen in de Donderberg bijvoorbeeld kan 16 % met het inkomen slechts hun basisbehoeften dekken. Deze huishoudens komen zelfs gemiddeld EUR 3000,- per jaar tekort. Een derde heeft kinderen in de opgroeiende leeftijd (bron SCP 2018). Die armoede heerst niet alleen onder migranten maar in Roermond ook opvallend sterk onder autochtonen.

Sinds 1859 helpen vrijwilligers van de Vincentiusvereniging mensen met een minimum inkomen om gemakkelijker de winter door te komen. Was dat toen met soep en steenkool, nu verstrekt Vincentius levensmiddelenbonnen.

Zestien maatschappelijke instellingen en organisaties verenigd in het Maatschappelijk Platform verlichten hun nood door het jaar heen. Je moet dan denken aan bijvoorbeeld maatschappelijk werk, sociale dienst, Humanitas, kerken, Leergeld, Kleding- en Voedselbank. Zij komen veel “achter de voordeur” en kunnen aangeven, wie de hulp echt nodig heeft.
De armoedecijfers lopen sinds 2014 langzaam terug, maar uit de cijfers blijkt, dat gemiddeld 6 % net wel of net niet rond kan komen met hun minimum inkomen.

Vlak voor de kerst hoopt de Vincentiusvereniging Roermond de last van de armoede even wat te verlichten met haar kerstactie. Het gaat er dan natuurlijk om, dat je de doelgroep van mensen met een minimaal inkomen goed in beeld krijgt. De zestien maatschappelijke partners leveren met instemming van de betrokkenen adressen aan van huishoudens met een minimaal netto inkomen. Dat zijn er de laatste jaren ongeveer 750. Het betreft 1600 volwassenen en 400 kinderen. Dat blijken ongeveer evenveel adressen als van individuen met een bijstandsuitkering. Met een eerlijke formule worden onder die huishoudens bijna 2000 cadeaukaarten van Jan Linders verdeeld. Voor EUR 10,- kunnen wij een cadeaukaart kopen. Een alleenstaande ontvangt twee kaarten, een twee-of driepersoonshuishouden krijgt 3 kaarten enz. De aanvragende instantie verspreidt de cadeaukaarten vlak voor kerst. Deze actie blijkt al jaren erg succesvol. De instanties hebben in de voorbereiding contact met elkaar en hebben nog eens een extra contact met hun cliënt om met het winters cadeautje te helpen. De cadeaukaarten worden nagenoeg allemaal binnen twee maanden besteed.

We hoorden terug, dat in de dure maand de bonnen wat stress kon verminderen, omdat je zeker wist, dat je de boodschappen in je karretje ook kon betalen. Eens een keer niet een dag lang alle winkels afstruinen naar de koopjes. Een moeder en tevens oma hoefde zich niet in de schulden te steken, om haar kinderen op de kerstbrunch uit te nodigen. Een bijstandsmoeder kon wat ruimer koopjes inslaan voor de komende tijd. En er zal ook best wel eens een sixpack bier voor gekocht zijn.

Vincentius kon deze cadeaukaarten aanschaffen met de opbrengst uit de kringloopwinkel. Daar werken een vijftigtal vrijwilligers het jaar rond vaak vijf dagen per week om aangeleverde spullen te sorteren en te prijzen, ze aantrekkelijk te etaleren en aan de man te brengen. De service gaat soms zelfs zo ver, dat ze het aangekochte meubeltje of matras thuis komen brengen voor een prikje.
Maar Covid 19 gooide dit jaar begin maart roet in het eten. Het Vincentiushuis moest op slot. Met veel moeite is de Vincentiuswinkel onder strenge Corona maatregelen sinds september weer open, maar de loop zit er nog niet als vanouds in.
Vincentius vond in het Limburgs Diaconaal Fonds, het Armoedefonds, de Roermondse stichting 1880 en de RABO-Bank partners die bereid waren om bij te dragen. De werknemers van ROCKWOOL konden in plaats voor een kerstpakket kiezen voor een bijdrage aan de Vincentius-actie, maar de Kerstactie kan nog veel meer sponsors gebruiken.

Voor EUR 7,- helpt u een alleenstaande aan een volle kersttafel, waaraan hij of zij een ander kan uitnodigen.

Voor EUR 10,- een driepersoonshuishouden enz. Iedere euro is natuurlijk welkom. Iedere euro die u geeft verdriedubbelen wij.

Kom in actie voor de minima van Roermond:

Dat kan al binnen een minuut geregeld zijn bijvoorbeeld door

  • Via uw eigen bankomgeving een bedrag naar keuze over te maken op IBAN nr. NL 26 RABO 0131 2554 28 ten name van Vincentiusvereniging Roermond

Of

Door op de doneerknop te klikken, het bedrag eventueel aan te passen en uw gegevens aan te vullen.

 

 

Bedankt namens de 750 huishoudens!

26 oktober 2020
ROCKWOOL helpt Vincentius

Op 26 oktober droeg ROCKWOOL een cheque van € 5000,- over aan de Vincentiusvereniging. Met deze donatie brengt de Roermondse steenwolfabrikant de realisatie van de kerstactie een stuk dichterbij.

De 1100 medewerkers werden in de gelegenheid gesteld af te zien van hun kerstpakket dit jaar ten gunste van de minima in Roermond. Dat leverde een mooi bedrag op, dat het management van ROCKWOOL naar boven afrondde. Voorzitter Spapens en Penningmeester mw. Op de Ven waren blij verrast met de hoge opbrengst. Met die donatie kan Vincentius tussen de 175 en 200 gezinnen met een minimum inkomen rond de kerst van supermarktcadeaubonnen voorzien.
Vincentius miste door corona haar inkomsten uit de kringloopwinkel. Ze deed met succes een beroep op ROCKWOOL om toch minima op het eind van het jaar zonder stress van een kar boodschappen te kunnen voorzien.

Directeur H. Ter-Linde, mevrouw C. Schipper van de Personeelsvereniging en Financieel Directeur D. Snellenberg (bovenste rij) vlak na de overdracht van de cheque aan Kees Spapens en Els Op de Ven van de Vincentiusvereniging.

***

5 oktober 2020
Rabo ClubSupport is gestart

De Rabobank (Roermond-Echt) investeert een deel van de winst in maatschappelijke bestedingsdoelen van clubs en verenigingen: “We investeren in bijvoorbeeld muziekinstrumenten of speelvelden, zodat kansarme kinderen ook kunnen deelnemen en zich kunnen blijven ontwikkelen.” Lees hier verder…

***
5 oktober 2020
Boekenbeurs 2020 gaat niet door
Helaas hebben wij moeten besluiten de boekenbeurs Vincentius 2020 niet door te laten gaan. Onder de huidige omstandigheden lukt het niet een veilige beurs te organiseren.
Wij bereiden ons daarom nu al voor op onze 25ste Boekenbeurs in 2021. Boeken kunnen ingeleverd worden vanaf 1 september. Zie hiervoor de gewijzigde regeling over het aanleveren en ophalen van boeken.
***
Vincentius opende op 1 september 2020 weer haar deuren!

Na een sluiting van vijf maanden opende Vincentius op 1 september 2020 weer haar deuren.

Hoe veilig winkelen geregeld is leest u op de volgende pagina’s:

Ga naar het hoofdmenu en klik op (of op de links hieronder):

De vrijwilligers van Vincentius vinden uw en hun eigen veiligheid belangrijk. Daarom werken zij volgens een veiligheidsprotocol dat ervoor zorgt dat u veilig de winkel en andere projecten kunt bezoeken.

Wethouder Smitsmans is blij met de heropening: “De Vincentiusvereniging neemt een belangrijke plek in, in onze stad. De vrijwilligers leveren waardevolle hulp aan mensen die om wat voor reden dan ook in nood zijn en aandacht nodig hebben. Ik ben erg blij dat de vereniging nu weer op een veilige manier open kan gaan en mensen kan helpen.”

***

11 maart 2020
Cursus ‘fietsband plakken’ door Teun de Goeij en Leo Lechner

 

Met de fiets op weg naar werk of school is er altijd het risico van een lekke band. Dan is het niet alleen handig om te weten hoe een lekke band wordt geplakt, maar ook om de vaardigheid hiervan in de vingers te krijgen.

 

 

 

 

Om hun zelfredzaamheid te vergroten hebben een aantal alleenstaande minderjarige vluchtelingen gebruik gemaakt van ons fietsenproject en geleerd hoe een lekke band wordt geplakt.

 

 

 

 

Onder de bezielende leiding van Teun en Leo werd de kennis en de vaardigheid van het plakken van een fietsband doorgegeven aan de enthousiaste ‘leerlingen’.

 

***

14 februari 2020
Vrijwilligers gezocht

Vincentiusvereniging Roermond zoekt enthousiaste vrijwilligers die de vereniging helpen met armoedebestrijding van kansarme en in nood verkerende mensen in onze samenleving.

We zoeken vrijwilligers voor de winkel en het magazijn.

  • Sorteren van o.a. kleding, schoenen en huisraad etc. en winkelaanvulling van allerlei goederen op woensdagmorgen van 9.00 tot 12:00 uur
  • Beheren van de koffiehoek voor bezoekers op donderdagavond van 19:30 tot 21:00 uur en vrijdagmiddag van 14:00 tot 15:30 uur
  • Sorteren van binnenkomende goederen zoals kleding, schoenen, huisraad en dergelijke op donderdagavond van 19:30 tot 21:00 uur
  • Beheren van de winkel ofwel leiding geven aan vrijwilligers tijdens de winkelopenstelling op dinsdagmiddag van 14:00 tot 15:30 uur

Indien u interesse heeft kunt u ons bezoeken en of contact opnemen tijdens de openingstijden van de winkel.

adres: Burgemeester Brouwersstraat 1, 6043 BJ Roermond

De openingstijden vindt u hier

Wilt u nadere informatie over een of meerdere van bovenstaande vacatures neem dan telefonisch contact op met de winkel: 0475 – 33 60 52

***

14 februari 2020
Huisregels winkel

Voor de goede gang van zaken zijn er voor de winkel huisregels opgesteld. Deze huisregels vindt u onder het hoofdmenu ‘Winkel’ → Huisregels Winkel

14 oktober 2019
Banke mit Dré

Dré Peters in gesprek met twee vrijwilligers van de Vincentiusvereniging Roermond over de winkel van Vincentius en de jaarlijkse Boekenbeurs.

Klik op Banke mit Dré voor het interview (via YouTube)

 

30 september 2019

Met Rabo ClubSupport investeert de Rabobank als coöperatieve bank een deel van de winst in lokale clubs en verenigingen. Rabobank Roermond-Echt stelt hiervoor dit jaar € 200.000,- beschikbaar.

De Vincentiusvereniging helpt mensen met een kleine beurs door een Kerstactie te organiseren: wij delen levensmiddelenbonnen uit aan mensen in Roermond die het volgens hulpverleners het hardste
nodig hebben. Wij besteden hieraan veel geld en extra ondersteuning in de kosten is welkom.

Gun daarom ons uw stem en help ons. Ga naar https://www.rabo-clubsupport.nl/ om uw stem uit te brengen.

 

Uit: Dagblad De Limburger 12 februari 2019 - door Gertie Driessen
VINCENTIUS Allemaal tweedehands en spotgoedkoop
Noodhulp voor de allerarmsten die het op eigen kracht niet redden. Dat is al 160 jaar de doelstelling van de Vincentius- vereniging Roermond.

Serviesgoed voor tien cent tot een euro. Washandjes voor tien cent. Schoenen voor één euro vijftig. Pantoffels voor een euro. Goedkoper dan in de winkel van de Vincentiusvereniging Roermond vind je het nergens. En het assortiment is groot. Je kunt het zo gek niet verzinnen of het staat of hangt wel ergens. Kleding in alle soorten en maten. Glazen, kopjes, potten en pannen. Computerspullen, schilderijen, beeldjes, tassen, koffers, sieraden, handdoeken. Allemaal tweedehands, maar in goede staat. De winkel is de belangrijkste inkomstenbron voor de Vincentiusvereniging, die dit jaar haar 160-jarig jubileum viert. Samen met de jaarlijkse boekenbeurs moet de winkel de gelden genereren waarmee de vereniging de nood in Roermond bij de allerarmsten lenigt en daarnaast een aantal internationale projecten steunt.

Gelukkig is het aanbod groot, meldt bestuursvoorzitter Kees Spapens. „We hebben een grote gunfactor in Roermond. Er komt genoeg binnen om de winkelvoorraad op peil te houden.” Dat is ook wel nodig, want elke dinsdag – als er na de wekelijkse ophaaldag weer nieuwe spullen liggen – verdringen de klanten zich voor de deur. „Vooral de run op schoenen is groot. Herenschoenen krijgen we maar mondjesmaat binnen. Blijkbaar dragen mannen die helemaal af.”

Is de winkel er ook voor mensen met een brede(re) beurs, de opbrengst gaat louter naar de Roermondenaar in nood. De hulp van Vincentius kan allerlei vormen aannemen. Van gratis kleding of huisraad uit de winkel, vergoeding van kosten voor een identiteitskaart zodat iemand een uitkering aan kan vragen tot zorgen voor voedsel en onderdak. Spapens: „wij vullen de gaten in noodgevallen. Indien mogelijk verwijzen we door naar de aangewezen instanties. Veel mensen hebben geen idee welke ondersteuning ze allemaal kunnen krijgen.”

Gingen de vrijwilligers van de Vincentiusvereniging in vroeger jaren op huisbezoek om te achterhalen wie verlegen zat om noodhulp, tegenwoordig is het vooral een kwestie van goede relaties met maatschappelijke instellingen en de ogen en oren goed de kost geven. Dat geldt met name in de koffiehoek in de winkel, waar de doelgroep regelmatig te vinden is. Spapens: „onze vrijwilligers kijken allemaal met een hulpverleningsblik. Die pikken degenen die het moeilijk hebben er zo uit.”

Is het aantal Vincentiusverenigingen in ons land na de invoering van de bijstand drastisch uitgedund, die van Roermond is nog steeds springlevend. Behoort met zestig vrijwilligers tot de meest actieve afdelingen in Nederland. Wie eenmaal ‘bij de club is’, blijft dat volgens de voorzitter ook. „Mensen zijn hier lid voor het leven.”

‘Vincentius’ had lang een katholiek stempel

De Vincentiusvereniging is in 1833 opgericht in Parijs door Frédérik Ozanam met als doel ‘zelfheiliging door het beoefenen van christelijke naastenliefde’. Ze is vernoemd naar de heilige Vincentius à Paulo, patroonheilige van liefdewerken. In Nederland is de eerste afdeling opgericht in 1846 in Den Haag. Alleen katholieke mannen van onbesproken gedrag mochten destijds lid worden. De hulpverlening moest armen beter in beter in staat stellen te leven volgens de regels van het katholieke geloof. ‘Roermond’ raakte vanaf de jaren 70 dat katholieke stempel kwijt. Doelstelling is sindsdien ‘opsporen en lenigen van geestelijke en maatschappelijke noden en het bevorderen van het algemeen maatschappelijk welzijn door solidariteit’.

***
Jubilerende Vincentiusvereniging Roermond overhandigt cheque aan Stichting Kumi Hospital Uganda

Vincentiusvereniging Roermond bestond op 14 februari maar liefst 160 jaar. In het kader van dit lustrum overhandigde de voorzitter Kees Spapens op woensdagmiddag 13 februari een cheque aan Steffie Mooren ten bate van het Kumi Hospital.

Stichting Kumi Hospital Uganda is in 2004 opgericht door Steffie Mooren. Ook zij vieren dus een lustrum b.g.v. het 15-jarige bestaan. Steffie is als verloskundige verbonden aan de Verloskundigenpraktijk Roermond. Directe aanleiding voor de oprichting van de stichting waren de indrukwekkende ervaringen die ze opdeed tijdens een vrijwillig werkbezoek aan het Kumi Hospital in de zomer van 2003. Ze werd toen geconfronteerd met een hoge moeder- en kindersterfte als gevolg van chronische armoede en structureel gebrek aan geld en zorg.

Steffie was blij verrast door het grote bedrag van de cheque waarbij haar gedachten ter besteding uitgaan naar steun voor kinderen met een beperking. Voor gezinnen in een arm land als Uganda brengt een kind met een beperking (zowel fysiek als geestelijk) extra kosten met zich mee. Zo is geld voor een noodzakelijke operatie of hulpmiddelen er vaak niet. Steffie vertelde bijvoorbeeld over een kind dat niet kan lopen en dus niet naar school kan. Een rolstoel zou dit kind een enorme verruiming van mogelijkheden bieden, te beginnen met schoolbezoek. Broertjes/zusjes/vriendjes kunnen dan meehelpen met het vervoer van en naar school en daarmee wordt het sociaal isolement van het kind doorbroken. Doordat het kind een opleiding heeft, heeft het ook de mogelijkheid later in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.

Voor meer informatie www.kumihospital.nl

***