Conferentie Kapel

De Vincentiusconferentie Kapel is een vrijwilligersorganisatie op het gebied van directe en persoonlijke hulpverlening.
Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat mensen hulp nodig hebben om hun weg te vinden in de maatschappij. Sommigen hebben acute financiële of materiële problemen waar zij in eerste instantie zelf niet uit kunnen komen.
Hier kan de Vincentiusconferentie raad en/of uitkomst bieden.

Haar werkgebied is op de eerste plaats Roermond Zuid-Oost met als wijken Kemp, Kapel, Kitskensberg, Kitskensdal en Heide, maar ook mondiaal wil de conferentie actief zijn. Daarom adopteert zij in samenwerking met Vincentius Nederland een internationaal project.
Ook bij grote rampen, zoals de tsunami, draagt zij haar steentje bij.

Voor meer informatie : Secretariaat Vincentius Conferentie Kapel: 06-21 11 65  77