Huisregels Winkel

Toegang tot de winkel

● U bent van harte welkom in onze Vincentius winkel

● Wij hanteren duidelijke huisregels ter bevordering van een prettig winkelklimaat.

● Door betreding van deze winkel gaat u akkoord met de volgende huisregels.

Aanwijzingen

Volg aanwijzingen van de medewerkers stipt op, in het belang van de goede orde en veiligheid.

Gedrag

Iedereen helpt mee een prettig winkelklimaat te bevorderen door hinder en overlast voor anderen te voorkomen. Agressief of ongepast gedrag wordt niet getolereerd. Laat kinderen niet rennen, stoeien en/of schreeuwen.

Cameratoezicht

Deze winkel is beveiligd met videocamera’s. Voor uw en onze veiligheid maken we gebruik van cameratoezicht. Bij strafbare feiten kunt u worden gefotografeerd. Beelden verstrekken wij altijd aan de politie.

Tassenservice

Tassen of andere goederen kunnen bij het betreden van de winkel bij de ingang in bewaring worden gegeven.

Tassencontrole

Het is verboden geprepareerde tassen en/of grote tassen bedoeld om diefstal mee te plegen bij u te hebben.

Controle van kleding en tassen

Om misverstanden snel op te lossen dient u medewerking te verlenen aan een onderzoek van uw kleding en/of tassen.

Kleding passen

Maximaal 3 kledingstukken om te passen mogen meegenomen worden in het pashok.

Honden en/of andere huisdieren

Honden en andere huisdieren zijn helaas niet welkom in onze winkel. Hulphonden uitgezonderd.

Diefstal

Bij diefstal doen wij altijd aangifte bij de politie.

Roken

Roken (ook E-sigaretten) is in onze winkel verboden.

Prijzen artikelen

Vele artikelen worden d.m.v. gekleurde stickers geprijsd. Kasten, meubels, bedden, matrassen, elektrische artikelen, witgoed e.a. artikelen zijn voorzien van een prijssticker. Kleding wordt aangeboden d.m.v. een prijslijst in de winkel. Niet geprijsde goederen kunnen niet gekocht worden.

Hulpmiddelen

Hulpmiddelen als rolstoelen en rollators kunnen afgegeven worden.

Garantie & ruilen

Op de aangeboden artikelen zit geen garantie. Het ruilen van aangekochte artikelen is niet mogelijk. Artikelen die niet getest of gecontroleerd kunnen worden, kunnen na een week bij dezelfde verkoper teruggebracht worden. Mits de ondertekende label met datum aanwezig is.

Toegang verbieden

Vincentius is gerechtigd u de toegang tot de winkel te ontzeggen, indien u zich niet aan bovenstaande regels houdt. Er kan een winkelverbod voor bepaalde tijd opgelegd worden. In het geval van strafbare feiten doen wij altijd aangifte.

april 2019