Wij helpen …

De werkgroep individuele hulpverlening biedt op basis van aanvragen, die gedaan worden door particulieren zelf, mensen die in nood verkeren, of maatschappelijke instellingen incidenteel financiële steun.
Soms kunnen mensen geholpen worden door ze te verwijzen naar een professionele organisatie of hen te wijzen op wettelijke regelingen. De Vincentiusvereniging biedt eerst dan hulp, wanneer er geen officiële weg voor hulpverlening mogelijk is, of wanneer de nood acuut is.De hulpverleners zijn door middel van een cursus speciaal toegerust voor hun hulpverlenende taak.

Verdere uitleg en hoe die hulp wordt geregeld vindt u op de pagina Noodhulp.