Noodhulp

Noodhulp door Vincentius

Hulpverlening van de Vincentiusvereniging Roermond bestaat uit in gesprek gaan met mensen uit de gemeente Roermond, die krap zitten vanwege een minimum inkomen of omdat ze uit de schulden proberen te komen. We helpen dan zo mogelijk met coaching, advies en verwijzing. Wanneer dat onvoldoende soelaas biedt, dan helpt Vincentius aanvullend aan andere hulpverleners en fondsen met goederen en diensten, soms van financiële aard (gift of lening).
Vincentius doet haar noodhulp liefst op de achtergrond en werkt zo mogelijk samen met betrouwbare partners, die instaan voor de noodzaak ervan. De vereniging houdt zich het recht voor, om een aanvraag te weigeren.

Voorbeelden van noodhulp voor de boven beschreven doelgroep

  • Noodhulp in de vorm van kleding en huisraad, wanneer daar tekort aan is door bijvoorbeeld een veranderde thuissituatie. Goederen uit de Vincentiuswinkel kunnen dan tegen een nòg kleinere prijs of gratis worden verworven.
  • In de kersttijd kunnen organisaties kandidaten uit de doelgroep aanreiken voor vouchers van een regionale supermarkt.
  • Legeskosten voor een identiteitsbewijs, dat nodig is om een aanvraag te doen bij de sociale dienst.
  • Noodzakelijke kosten van levensonderhoud (eten, onderdak), wanneer er tijdens een aanvraag van een bijstandsuitkering even geen inkomen is.

Rondom enkele met name genoemde zaken wordt de volgende handelwijze gehanteerd

Fietsen

Fietsen worden in gebruikte staat ingekocht en opgeknapt en op vraag van Stichting Leergeld geleverd aan kinderen en jongeren uit gezinnen met een minimum inkomen, die zonder rijwiel zitten en de fiets nodig hebben voor school, opleiding, deelname aan sport of sociaal contact. Er wordt per geleverde fiets een eigen bijdrage gevraagd.
Ook anderen met een minimum inkomen kunnen bij Vincentius een fiets aanvragen, als dit voor hun maatschappelijk leven nodig is bijvoorbeeld om naar het werk te gaan. Vraag daartoe een aanvraagformulier op mailadres: fietsen@vincentiusroermond.nl en stuur dat ingevuld terug.

Jeugdfonds

Het Jeugdfonds is er voor kwetsbare jongeren tussen 18 en 26 jaar. De aanvraag verloopt bij voorkeur via de jongerencoaches van Wel.kom. Het fonds is bedoeld voor jongeren, die in nood zijn geraakt en een inkomen hebben op of onder het sociaal minimum. Het vaststellen daarvan en van de noodzaak voor de noodhulp geschiedt onder verantwoordelijkheid van de aanvragende instelling. Het fonds bedoeld voor het incidenteel snel en effectief oplossen van noodsituaties m.b.t. eerste levensbehoeften met kleine bedragen, wanneer daar niet op andere wijze in kan worden voorzien. Voorwaarde: de aanvragende hulpverlener heeft een plan, dat een duurzame uitweg biedt.

Witgoed

Witgoed (wasmachine, koelkast, diepvries, kooktoestel, stofzuiger) worden door de hulpverlener van de persoon uit Roermond met minimum inkomen aangevraagd bij het Thom Hoofwijk Fonds via een aanvraagformulier op de website: www.thomhoofwijkfonds.nl.

Er kan een aanvraag worden gedaan bij het ThHF voor het incidenteel snel en effectief leniging van noden in vervulling van eerste levensbehoeften met kleine bedragen (max tot €500,-) wanneer daar niet op andere wijze in kan worden voorzien.

Voorwaarde: de hulpverlener heeft een plan, dat een uitweg biedt voor de persoon in de noodsituatie. De hulpverlener beoordeelt en bevestigt de urgentie in de verantwoording bij de aanvraag. Het THF beoordeelt de omvang en stelt voorwaarden waaronder eventuele ondersteuning gegeven wordt.

Heeft vrager geen hulpverlener, dan kan een aanvraag via de Vincentiusvereniging Roermond lopen, die dan een Vincentius-hulpverlener inzet. Een van de Vincentius-hulpverleners heeft als taak in geval van doorzetten van de aanvraag integer (rekening houdend met de privacy van de persoon) het inkomensonderzoek te doen en de urgentie te bevestigen. De Vincentiusvereniging hanteert dezelfde criteria als het ThHF.

De goederen worden thuis afgeleverd.
In de voorwaarden kunnen een eigen bijdrage of lening(deel) opgenomen zijn.
Het THF betaalt rechtstreeks aan de leverancier.

Boekenbeurs

De opbrengst van de jaarlijkse Boekenbeurs in het laatste weekend van de herfstvakantie komt na aftrek van zeer minimale kosten volledig ten goede aan projecten voor (groepen) kinderen in achterstandssituaties.

***

Er kan in verband met noodhulp contact worden opgenomen met de Vincentiusvereniging via het mailadres hulpverlening@vincentiusroermond.nl .
Website van de Vincentiusvereniging: www.vincentiusroermond.nl .