Onze partners / hulpverleningsorganisaties / handige links

Onderstaand treft u verwijzingen naar de website’s van onze maatschappelijke partners en hulpverleningsorganisaties aan. Onderaan vindt u enkele handige links met betrekking tot de gemeente Roermond. Klik op het logo of op de link om de pagina te bezoeken.

Onze directe partners

logo_org_vincentius Vincentiusvereniging Nederland

Hier vindt u informatie over activiteiten, projecten, doel en historie van de vereniging.

logo_org_leergeld Stichting Leergeld Roermond e.o.
Leergeld biedt kinderen, die om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdgenootjes heel normaal zijn, een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen..
logo_org_boekenbeurs Stichting Boekenbeurs

Voor de ondersteuning van het werk van de Vincentiusvereniging Roermond organiseert sinds 1995 de werkgroep Boekenbeurs ieder jaar in oktober de jaarlijkse boekenbeurs.

Hulpverleningsorganisaties

  Info: www.roermond.nl/zorgteam

Contact:    infozorgteam@roermond.nl

of via telefoon: 359121 of 359999

logo_org_Wel.kom Stichting Wel.Kom

De medewerkers van Wel.kom Roermond zijn stuk voor stuk zeer professioneel en betrokken bij de samenleving. Vanuit deze achtergrond zetten zij zich in voor de burgers van Roermond en Swalmen. Niet alleen voor de individuele burger, maar ook voor het groter maatschappelijk belang.

logo_org_metggz MetGGZ

Wij begeleiden en behandelen mensen met psychische klachten. Dat doen we in heel Limburg en een deel van Zuidoost-Brabant. Zowel kinderenjongerenvolwassenenouderen als naasten kunnen bij ons terecht voor ondersteuning.

logo_org_kledingbanklimburg Kledingbank Limburg

De activiteiten die Kledingbank Limburg in deze periode uitvoert zullen naast de core business: uitgiften van kleding, gericht worden op Limburgers in een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt en in de samenleving.

logo_org_voedselbankmiddenlimburg Voedselbank Midden-Limburg

Ons primaire doel is het inzamelen van overschotten en het als noodhulp verdelen hiervan onder personen die hiervoor het meest in aanmerking komen, de allerarmsten in onze samenleving.
Daarnaast willen wij een bijdrage leveren bij het vergroten van de 
zelfredzaamheid van onze deelnemers, zodat zij zo snel mogelijk weer volledig in eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

logo_org_nibud Nibud

Wij zijn een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financiën van huishoudens.

logo_org_oor OOR Roermond

De huiskamer van Roermond

logo_org_humanitas Humanitas Roermond

De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Onze vrijwilligers helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.

Logo_org_Moveoo

Stichting Moveoo Limburg

Plotseling op straat komen te staan, geen inkomen, problemen thuis en vervolgens geen dak meer boven je hoofd? Dat kan iedereen overkomen. Meestal kom je er zelf wel weer uit, maar soms ook even niet. Dan heb je anderen nodig.

logo_org_ggdlimburgnoord GGD Wegwijzer Noord- en Midden-Limburg

Samen beschermen, bevorderen en bewaken we de gezondheid van inwoners in Noord- en Midden-Limburg. Dit doen wij met name door het vroegtijdig opsporen van ziekten.

Handige links

logo_org_gemeenteroermond

De gemeente Roermond stelt de geldplannen van Startpunt Geldzaken beschikbaar aan haar inwoners. De geldplannen helpen om meer uit uw geld te halen. De geldplannen kunnen anoniem worden gebruikt, zodat uw privacy is verzekerd.

https://www.startpuntgeldzaken.nl/roermond/

logo_org_gemeenteroermond Gemeente Roermond, Sociale zaken

Contact

Bezoekadres:
Kazerneplein 7
6041 TG Roermond
tel: 14 0475

Inkomenskaart Gemeente Roermond

De inkomenskaart geeft een overzicht van landelijke en lokale inkomensondersteunende regelingen. Per regeling staan de voorwaarden globaal genoemd

 

Sociale kaart Gemeente Roermond

Zoek organisaties op het gebied van zorg en welzijn, wonen, jeugd en gezin of werk en inkomen

Als ouder maak je veel kosten voor je kind. Wanneer je alleenstaand bent, kun je deze niet altijd delen met een partner. Rondkomen is voor veel alleenstaande ouders daarom elke maand weer een lastige opgave. Gelukkig zijn er in Nederland verschillende regelingen en financiële tegemoetkomingen waar je als alleenstaande vader of moeder gebruik van kunt maken. Knab zet de belangrijkste op een rijtje.