Inkoopvoorwaarden

Nieuwe inkoopvoorwaarden Vincentiuswinkel per 1 april 2019

De Vincentiusvereniging Roermond heeft haar inkoopvoorwaarden gewijzigd. Voor de aanbrengers van goederen verandert er niet veel. Zij kunnen nu duidelijker de keuze maken voor het schenken van de goederen.

Het bestuur van de Vincentiusvereniging hoopt, dat de keuze niet zal uitgaan naar het ontvangen van een waardebon gelijk aan de verkoopwaarde van de afgeleverde goederen. Met die waardebon kan men in de Vincentiuswinkel terecht. De opbrengst van de gebrachte goederen gaat dan echter niet naar de projecten van de vereniging.

Sinds enige tijd biedt de belastingdienst geen vrijstelling meer van omzetbelasting. In gesprekken met de belastingdienst en onze belastingadviseur werd geadviseerd voortaan gebruik te maken van de margeregeling. We leggen de verschillende transacties van inkoop en schenking explicieter vast. De aanbrenger van de goederen verklaart de goederen verkocht te hebben en heeft aangegeven, dat hij de nader te bepalen verkoopprijs schenkt aan de vereniging, dan wel daarvoor een waardebon wenst te ontvangen. De waardebon kan in de winkel worden gebruikt, doorgegeven aan iemand, die het nodig heeft (doelstelling immers van de vereniging) of alsnog geschonken aan de Vincentiusvereniging Roermond.

Omdat de Vincentiusvereniging volledig met vrijwilligers draait en als ANBI-erkende vereniging verplicht is optimaal zijn middelen ten goede te laten komen van de groep van mensen met een minimuminkomen proberen we door zo veel mogelijk schenkingsovereenkomsten te verzamelen minimaal BTW af te hoeven dragen aan de belastingdienst. Voor niemand blijft er op deze wijze wat aan de strijkstok hangen. Zo voldoen we optimaal aan onze morele plichten naar onze vrijwillige medewerkers en naar de mensen, die gebruik moeten maken van onze diensten, zonder de overheid te kort te doen.

 


Bijlage: de tekst van de inkoopvoorwaarden

Als u bij ons goederen komt brengen, dan gaat dat juridisch als volgt:

U verkoopt goederen aan de Vincentiusvereniging voor minimaal dezelfde prijs als waarvoor wij dat goed doorverkopen. Wij bepalen de verkoopprijs. Die verkoopprijs kan nihil zijn maar ook een bepaald bedrag.

Als het goed doorverkocht wordt voor een bepaald bedrag dan kunt u dat bedrag schenken aan de Vincentiusvereniging Roermond die dat geheel gebruikt voor haar doelen, of een waardebon ontvangen. 

De waardebon kan binnen een jaar in de winkel van de Vincentiusvereniging worden besteed en is niet inwisselbaar voor geld.

Roermond, april 2019.
Bestuur Vincentiusvereniging Roermond