Vincentius ‘vertel’

De winkel is weer open

We moesten wel sluiten in maart vanwege Corona. De gemiddelde leeftijd van de vrijwilliger in onze Vincentiuswinkel is immers 74. Maar dinsdag 31 augustus gingen we weer open. Om 12 uur verdrongen zich 24 belangstellenden bij de alternatieve ingang van de winkel, die eenrichtingsverkeer mogelijk maakt. Niet letterlijk natuurlijk, want om de anderhalve meter is er een dikke streep, die je in de rij voor de deur niet mag overschrijden.

Gelukkig regende het niet. Slechts 10 mensen mogen er naar binnen, om te voorkomen, dat je de anderhalve meter maatregel noodgedwongen overtreedt. Als een klant klaar was bracht die zelf het mandje weer naar de ingang en zo ontstond er een carrousel van nieuwsgierige en tevreden klanten. De mensen in de wachtrij konden tevoren al op een drietal marktkramen buiten van de mooiste aanbiedingen genieten.

Na de eerste twee verkoopdagen zijn we heel tevreden met de omzet. We hebben nog heel wat in te halen, voordat we het geld verdiend hebben die we doorgaans aan noodhulp besteden. De kleine prijzen zijn gebleven na de heropening, want ook mensen met een smalle beurs kopen geregeld bij ons en die willen we niet teleurstellen. We maken zo weinig mogelijk kosten en niemand hoeft beloning voor zijn werkzaamheden in de winkel. Maar wil je ons juist nú helpen om hulp te kunnen blijven verlenen, dan staat het banknummer onder dit stukje.

Om de kans te verkleinen op overdracht van het Covid-19 virus zijn er steeds zo weinig mogelijk mensen in het gebouw en wordt er flink gelucht. Dat is ook de reden, dat de ploeg, die goederen inneemt dat op andere dagen doet, dan er verkoop is. De ingeleverde spullen gaan op advies van de RIVM ten minste drie dagen in quarantaine. Vrijdag was de eerste inlever dag en Roermond liet zich van zijn beste kant zien. We gebruiken de laadruimte van de bestelwagen als quarantaineruimte en die lag na 2 ½ uur al helemaal vol.

Beste lezer, kom kopen en kom inleveren. En heb je een paar uur beschikbaar geef je dan op als vrijwilliger bij ons. Dan kunnen we door blijven gaan met noodhulp, fietsenproject, kerstactie en al die andere mooie projecten van onze Vincentiusvereniging.

En uw donatie op NL26RABO0131255428 t.a.v. de Vincentiusvereniging Roermond blijft welkom.

Roermond, 4 september 2020

Kees Spapens