Richtlijnen voor Klanten

Voor de klanten geldt: Kom zoveel mogelijk alléén winkelen.

Regels voor winkelbezoek:

 • Vanaf 1 december is het verplicht een mondkapje in de winkel te dragen
 • De ingang is nu daar waar de inname van de kleding was.
 • Er staat een vrijwilliger met plastic handschoenen voor de deur achter een spatscherm van 1,5 meter. Het desinfecteren van de mandjes gebeurt door de klanten zelf. Ook ziet de vrijwilliger er op toe dat de klant zijn handen desinfecteert.
 • De tas van de klant wordt niet meer ingenomen.
 • Er worden géén reserveringen meer gedaan.
 • Er mag ook niet meer geruild worden.
 • Er mogen maximaal 10 klanten de winkel binnen. Zijn de mandjes op dan wordt er steeds op 1,5 meter buiten gewacht (zie de tape op de grond).
 • Iedereen is verplicht de gemarkeerde looproute te gebruiken.
 • Binnen deze looproute moet iedereen 1,5 meter afstand bewaren.
 • Buiten is richting de poort de stoep gemarkeerd met tape, steeds op 1,5 meter afstand, de klant wacht in de rij steeds op 1,5 meter afstand.
 • Het toilet is voor klanten gesloten.
 • Er mag geen gebruik worden gemaakt van de pashokjes. Deze zijn voor de duidelijkheid met rood/wit lint afgeschermd.
 • De klant gaat alléén naar het bordes (boven) wanneer de klant baby-, kleuterspullen en/of ook klein kindermeubilair nodig heeft. Babykleding ligt beneden. Ook voor gordijnen gaat de klant alléén naar boven.
 • Uit oogpunt van besmettingsgevaar wordt bij voorkeur met de pin betaald.
 • Indien dit niet gaat dient er met gepast geld te worden betaald. Lukt dit niet dan wordt het bedrag naar boven afgerond.
 • Het te betalen bedrag wordt in een daartoe bestemd bakje gelegd.
 • Er staat een vrijwilliger bij ingang van de winkel. In de winkel is een vrijwilliger als toezichthouder en één vrijwilliger bij de kassa aanwezig. De beheerder bevindt zich bij de uitgang.
 • Elke vrijwilliger in de winkel draagt een hesje met daarop de aanwijzing om 1,5 meter afstand houden.
 • Na het winkelen dient de klant via de aangegeven looproutes gebouw en terrein aansluitend te verlaten om het risico van virusverspreiding zo klein mogelijk te maken.
 • Het bestuur en de vrijwilligers hebben het recht om een klant de toegang tot de winkel te ontzeggen wanneer deze zich niet houdt aan de richtlijnen. Dit wordt dan direct gemeld aan de beheerder.

Tijdens de opening zal blijken of er voldoende maatregelen genomen zijn. Zo nodig wordt er direct bijgestuurd met aanvullende maatregelen.