Nieuws

 

5 januari 2021
Actie “Geef kerstboodschappen cadeau!” volledig geslaagd

In november begon de Vincentiusvereniging een online collecte onder het motto “Geef kerstboodschappen cadeau”. De inwoners van de gemeente Roermond hebben mensen met de laagste inkomens niet laten zitten. 317 donateurs brachten samen tot nu toe € 11.136,- op.

Begin december reikte Vincentius 2042 cadeaubonnen van Jan Linders uit aan 21 hulpverleningsinstanties en vrijwilligers die daarmee vóór de kerst 676 adressen bezoeken om hen met die debet-kaarten in staat te stellen kerstboodschappen te doen. Zo worden 833 volwassenen en 639 kinderen van levensmiddelenbonnen voorzien, waarmee ze zelf een feestelijke kerst kunnen vormgeven.

De kerstactie bestaat al meer dan 25 jaar in deze vorm. Het geld ervoor werd meestal opgebracht door de kringloopwinkel van Vincentius. Die was een groot deel van het jaar dicht. Dank zij de collecte en met steun van enkele fondsen en bedrijven kon de kerstactie onverkort doorgaan. Naast het financiële resultaat betekende het succes van de actie voor de Vincentianen ook een belangrijke morele opsteker in deze moeilijke coronatijd.

De Vincentiusvereniging dankt de Roermondse stichting 1880, het Armenfonds, de Rabobank, het Limburgs diaconaal fonds, Rockwool bv, de Vereniging Weldadigheid en het Provinciaal centrum maatschappelijk werk voor hun bijdragen. Maar niet op de laatste plaats gaat de dankbaarheid uit naar de honderden donateurs uit Roermond.

4 december 2020
Actie “Geef kerstboodschappen cadeau” groot succes

Dank je wel, goede gevers. De inwoners van Roermond stellen Vincentius niet teleur.

Sinds de collecte half november werd gestart is er al meer dan EUR 8000,- op bankrekening NL 26 RABO 0131 255 428 gestort. We zijn blij met de twee euro van een donateur maar natuurlijk ook met de grotere bedragen, die nog steeds binnenkomen. Onlangs bracht een sportieve Josette Joosen een enveloppe met € 130,- die ze had verzameld bij de sportschool, waar ze haar conditie zo’n twee tot drie keer in de week bijspijkert. Een prachtig initiatief.

De aangekochte cadeaukaarten van Jan Linders zijn inmiddels opgehaald door de aanvragende hulpverleners. De aanvragers hebben zo de gelegenheid vóór kerst aan hen bekende alleenstaanden en gezinnen met een smalle beurs de toegewezen kaarten persoonlijk uit te reiken. Zo kunnen 725 huishoudens met een minimum inkomen toch kerstboodschappen in huis halen.
Help je nog verder mee? Iedere cent, die binnenkomt wordt aan bestrijding van armoede besteed. Druk op de collecteknop op de homepage van de website van Vincentius Roermond. De collecte loopt door tot kerstmis.

6 november 2020

Hulp nodig voor kerstactie tegen armoede in Roermond

Geef kerstboodschappen cadeau

Roermond kent meer armoede binnen haar grenzen dan gemiddeld in Nederland. Van alle mensen in de Donderberg bijvoorbeeld kan 16 % met het inkomen slechts hun basisbehoeften dekken. Deze huishoudens komen zelfs gemiddeld EUR 3000,- per jaar tekort. Een derde heeft kinderen in de opgroeiende leeftijd (bron SCP 2018). Die armoede heerst niet alleen onder migranten maar in Roermond ook opvallend sterk onder autochtonen.

Sinds 1859 helpen vrijwilligers van de Vincentiusvereniging mensen met een minimum inkomen om gemakkelijker de winter door te komen. Was dat toen met soep en steenkool, nu verstrekt Vincentius levensmiddelenbonnen.

Zestien maatschappelijke instellingen en organisaties verenigd in het Maatschappelijk Platform verlichten hun nood door het jaar heen. Je moet dan denken aan bijvoorbeeld maatschappelijk werk, sociale dienst, Humanitas, kerken, Leergeld, Kleding- en Voedselbank. Zij komen veel “achter de voordeur” en kunnen aangeven, wie de hulp echt nodig heeft.
De armoedecijfers lopen sinds 2014 langzaam terug, maar uit de cijfers blijkt, dat gemiddeld 6 % net wel of net niet rond kan komen met hun minimum inkomen.

Vlak voor de kerst hoopt de Vincentiusvereniging Roermond de last van de armoede even wat te verlichten met haar kerstactie. Het gaat er dan natuurlijk om, dat je de doelgroep van mensen met een minimaal inkomen goed in beeld krijgt. De zestien maatschappelijke partners leveren met instemming van de betrokkenen adressen aan van huishoudens met een minimaal netto inkomen. Dat zijn er de laatste jaren ongeveer 750. Het betreft 1600 volwassenen en 400 kinderen. Dat blijken ongeveer evenveel adressen als van individuen met een bijstandsuitkering. Met een eerlijke formule worden onder die huishoudens bijna 2000 cadeaukaarten van Jan Linders verdeeld. Voor EUR 10,- kunnen wij een cadeaukaart kopen. Een alleenstaande ontvangt twee kaarten, een twee-of driepersoonshuishouden krijgt 3 kaarten enz. De aanvragende instantie verspreidt de cadeaukaarten vlak voor kerst. Deze actie blijkt al jaren erg succesvol. De instanties hebben in de voorbereiding contact met elkaar en hebben nog eens een extra contact met hun cliënt om met het winters cadeautje te helpen. De cadeaukaarten worden nagenoeg allemaal binnen twee maanden besteed.

We hoorden terug, dat in de dure maand de bonnen wat stress kon verminderen, omdat je zeker wist, dat je de boodschappen in je karretje ook kon betalen. Eens een keer niet een dag lang alle winkels afstruinen naar de koopjes. Een moeder en tevens oma hoefde zich niet in de schulden te steken, om haar kinderen op de kerstbrunch uit te nodigen. Een bijstandsmoeder kon wat ruimer koopjes inslaan voor de komende tijd. En er zal ook best wel eens een sixpack bier voor gekocht zijn.

Vincentius kon deze cadeaukaarten aanschaffen met de opbrengst uit de kringloopwinkel. Daar werken een vijftigtal vrijwilligers het jaar rond vaak vijf dagen per week om aangeleverde spullen te sorteren en te prijzen, ze aantrekkelijk te etaleren en aan de man te brengen. De service gaat soms zelfs zo ver, dat ze het aangekochte meubeltje of matras thuis komen brengen voor een prikje.
Maar Covid 19 gooide dit jaar begin maart roet in het eten. Het Vincentiushuis moest op slot. Met veel moeite is de Vincentiuswinkel onder strenge Corona maatregelen sinds september weer open, maar de loop zit er nog niet als vanouds in.
Vincentius vond in het Limburgs Diaconaal Fonds, het Armoedefonds, de Roermondse stichting 1880 en de RABO-Bank partners die bereid waren om bij te dragen. De werknemers van ROCKWOOL konden in plaats voor een kerstpakket kiezen voor een bijdrage aan de Vincentius-actie, maar de Kerstactie kan nog veel meer sponsors gebruiken.

Voor EUR 7,- helpt u een alleenstaande aan een volle kersttafel, waaraan hij of zij een ander kan uitnodigen.

Voor EUR 10,- een driepersoonshuishouden enz. Iedere euro is natuurlijk welkom. Iedere euro die u geeft verdriedubbelen wij.

Kom in actie voor de minima van Roermond:

Dat kan al binnen een minuut geregeld zijn bijvoorbeeld door

  • Via uw eigen bankomgeving een bedrag naar keuze over te maken op IBAN nr. NL 26 RABO 0131 2554 28 ten name van Vincentiusvereniging Roermond

Bedankt namens de 750 huishoudens!

26 oktober 2020
ROCKWOOL helpt Vincentius

Op 26 oktober droeg ROCKWOOL een cheque van € 5000,- over aan de Vincentiusvereniging. Met deze donatie brengt de Roermondse steenwolfabrikant de realisatie van de kerstactie een stuk dichterbij.

De 1100 medewerkers werden in de gelegenheid gesteld af te zien van hun kerstpakket dit jaar ten gunste van de minima in Roermond. Dat leverde een mooi bedrag op, dat het management van ROCKWOOL naar boven afrondde. Voorzitter

Spapens en Penningmeester mw. Op de Ven waren blij verrast met de hoge opbrengst. Met die donatie kan Vincentius tussen de 175 en 200 gezinnen met een minimum inkomen rond de kerst van supermarktcadeaubonnen voorzien.
Vincentius miste door corona haar inkomsten uit de kringloopwinkel. Ze deed met succes een beroep op ROCKWOOL om toch minima op het eind van het jaar zonder stress van een kar boodschappen te kunnen voorzien.

Directeur H. Ter-Linde, mevrouw C. Schipper van de Personeelsvereniging en Financieel Directeur D. Snellenberg (bovenste rij) vlak na de overdracht van de cheque aan Kees Spapens en Els Op de Ven van de Vincentiusvereniging.

***

14 februari 2020
Huisregels winkel

Voor de goede gang van zaken zijn er voor de winkel huisregels opgesteld. Deze huisregels vindt u onder het hoofdmenu ‘Winkel’ → Huisregels Winkel