ANBI

anbi-logoANBI status
De Vincentiusvereniging in Roermond heeft de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status en staat geregistreerd onder nummer 802996887 bij de Belastingdienst.

 

Jaarplan
De Vincentiusvereniging Roermond is een vrijwilligersorganisatie op het gebied van directe en persoonlijke hulpverlening. Zij stelt zich het opsporen en vervullen van geestelijke en maatschappelijke noden, behoeften van personen en groepen ten doel om daardoor in solidariteit met de samenleving het algemeen maatschappelijk welzijn te bevorderen. Het jaarplan 2022 kunt u hier inzien.

 

Activiteitenoverzicht
In het jaarverslag kunt u lezen welke activiteiten er in 2020 hebben plaatsgevonden.

 

jaarcijfers

Financieel verslag

Het financieel verslag is goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering van Vincentius Roermond op maandag 30 mei 1922. Ga hier naar de jaarrekening 2021.