Doel en Missie

Doel en missie van Vincentiusvereniging Roermond

Doelstelling volgens Statuten

De Vincentiusvereniging Roermond is een vrijwilligersorganisatie op het gebied van directe en persoonlijke hulp. Zij stelt zich ten doel het opsporen en vervullen van geestelijke en maatschappelijke noden en behoeften van personen en groepen en daardoor in solidariteit met de samenleving het algemeen maatschappelijk welzijn te bevorderen.

Vragen omtrent haar missie

Waarom bestaat de Vincentiusvereniging?
De leden van de Vincentiusvereniging vinden het niet acceptabel, dat personen of groepen in nood komen door armoede, die samenhangt met pech of ongelukkige keuzes in het leven. De leden trachten met hun activiteiten die noodsituatie te verlichten en nieuw perspectief te bieden.

Voor wie is de Vincentiusvereniging er?
Inwoners van de gemeente Roermond, die in nood zijn, kunnen voor tijdelijke noodhulp een beroep doen op de Vincentiusvereniging, zowel voor materiële zaken als voor een luisterend oor en eventueel advies. Internationaal neemt de Vincentiusvereniging haar verantwoordelijkheid door het steunen van projecten, al dan niet in samenspraak met de mondiale Vincentiusbeweging.

Wat is het beeld, dat de vereniging wil achterlaten bij het maatschappelijk middenveld, met name de deelnemers aan het Maatschappelijk Platform Roermond?
De Vincentiusvereniging maakt deel uit van een internationale beweging voor armoedebestrijding. Volledig bewust van deze mondiale verantwoordelijkheid maakt ze het relevante partners elders in de wereld met een substantiële bijdrage mogelijk daar hun werk te doen.
Daarnaast richten wij ons op inwoners van de gemeente Roermond met een inkomen op of onder het bestaansminimum. De Vincentiusvereniging wil een betrouwbare partner zijn, die aanvullend is aan de reguliere activiteiten van voorzieningen en vele initiatieven, die er in Roermond in het maatschappelijk middenveld genomen worden voor deze doelgroep.

Waarom is wat de Vincentiusvereniging doet waardevol?
Vincentius voorziet in een fonds, dat onafhankelijk van subsidies en andere instanties en zonder veel bureaucratische rompslomp functioneert en gebruikt kan worden wanneer andere voorzieningen niet direct of snel genoeg kunnen helpen. Zo kan een doodlopend traject, waarin iemand verzeild is geraakt toch vlot getrokken worden en aanleiding zijn tot verbetering van zijn of haar situatie. Vincentius kent alleen actieve leden, die zich onbaatzuchtig inzetten.

Missie

De leden van de Vincentiusvereniging verlenen -ingebed in een internationale beweging – op plaatselijk niveau onbaatzuchtig tijdelijke hulp aan mensen die wonen in de gemeente Roermond en leven op of onder het sociaal minimum met urgente sociaaleconomische nood om verbetering in hun toestand mogelijk te maken.

Roermond 13-09-2021

Bestuur VVR


Roermond vandaag de dag

Vincentius Roermond brengt een analyse van armoede bij jongeren van 18 tot 24. En dat is geen makkie, want armoede laat zich niet gemakkelijk kennen. Wat doet Roermond er al aan? Hoe groot is het probleem? Casus en richtingen van een verbetering.

Ga hier naar de presentatie Armoede ook voor 18 – 24 jarigen?