Donaties

donatieDe Vincentiusvereniging is een vrijwilligersorganisatie op het gebied van maatschappelijke dienstverlening. Zij is voornamelijk lokaal georganiseerd: midden in en vanuit de gemeenschap. Met behulp van vrijwilligers richt de vereniging zich op verschillende terreinen van de hulpverlening. Met verschillende projecten en initiatieven kunnen mensen, die door welke oorzaak dan ook in de knel zijn gekomen worden ondersteund.

Voor een bijdrage aan de Vincentiusvereniging, waarvoor wij u zeer erkentelijk zijn, kunt u gebruik maken van ons IBAN Rekeningnummer Vincentiusvereniging Roermond: NL26RABO0131255428