Tips kostenondersteuning

 

De gemeente Roermond stelt de geldplannen van Startpunt Geldzaken beschikbaar aan haar inwoners. De geldplannen helpen om meer uit uw geld te halen. De geldplannen kunnen anoniem worden gebruikt, zodat uw privacy is verzekerd.

https://www.startpuntgeldzaken.nl/roermond/


 

Dit is een bijdrage voor kosten die voortvloeien uit bijzondere omstandigheden.

Voorwaarden: onder meer inkomen rond het sociaal minimum en dat wordt individueel beoordeeld.

 

Aanvraag / informatie

Ga naar afdeling Sociale Zaken – gemeente Roermond

tel. 14 0475

Bron Inkomenskaart Gemeente Roermond 2019


 

Bijdrage in kosten van woninghuur.

Voorwaarden: naar verhouding hoge huur en laag inkomen.

Ga naar www.toeslagen.nl voor de berekening van de toeslag.

Aanvraag / informatie

Ga naar Belastingdienst

tel. 0800-0543


 

Gedurende drie jaar of langer een laag inkomen?

Dan is er een bijdrage voor algemene uitgaven, namelijk de individuele inkomenstoeslag.

Voorwaarden: drie jaar of langer een inkomen op sociaal minimum (geen studiefinanciering en geen zicht op inkomensverbetering).

Toekenning wordt individueel beoordeeld.

Aanvraag / informatie

Ga naar afdeling Sociale Zaken – gemeente Roermond

tel. 14 0475

Bron Inkomenskaart Gemeente Roermond 2019


 

 

Gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van

gemeentelijke belastingen en Waterschapsbelastingen.

Voorwaarden: inwoners met een minimum inkomen zonder vermogen komen in aanmerking.

 

 

Aanvraag / informatie

Ga naar BsGW – Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

tel 088-84 20 393

Bron Inkomenskaart Gemeente Roermond 2019

 


 

 

Om deel te kunnen nemen aan culturele activiteiten is er het jeugdcultuurfonds.

Bijdrage voor actieve deelname aan culturele activiteiten voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.

Voorwaarden: inkomen rond sociaal minimum.

 

 

 

 

Aanvraag / informatie

Ga naar Leergeld Roermond e.o.

tel. 0475475268

Bron: Inkomenskaart Gemeente Roermond 2019