Wij helpen

Noodhulp

Als dringend hulp nodig is kan een beroep worden gedaan op noodhulpverlening van de Vincentiusvereniging Roermond.
Samen gaan we rond de tafel zitten en kijken hoe de situatie opgelost kan worden.
We helpen zo veel mogelijk met coaching, advies en verwijzing.
Maar soms is dat niet voldoende, dan helpt Vincentius met goederen en diensten, soms ook met een gift of een lening.

Kleding en huisraad

Noodhulp in de vorm van kleding en huisraad, wanneer daar tekort aan is door bijvoorbeeld een veranderde thuissituatie. Goederen uit de Vincentiuswinkel kunnen dan tegen een nòg kleinere prijs of gratis worden verworven.

Fietsen

Fietsen worden in gebruikte staat ingekocht en opgeknapt en op vraag van Stichting Leergeld  geleverd aan kinderen en jongeren uit gezinnen met een minimum inkomen, die een fiets nodig hebben voor school, opleiding, deelname aan sport of sociaal contact. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van minimaal €10,- en maximaal €20,- per fiets.  Meer informatie: Gebruikte fiets

Ook anderen met een minimum inkomen kunnen een fiets aanvragen, als dit voor hun maatschappelijk leven nodig is bijvoorbeeld om naar het werk te gaan.

Jeugdfonds

Het fonds is bedoeld voor jongeren tussen 18 en 26 jaar, die in nood zijn geraakt en een inkomen hebben op of onder het sociaal minimum.  De aanvraag verloopt bij voorkeur via de jongerencoaches van Wel.kom, maar ook Rubicon en Met GGZ (afd. Jeugd) kan een aanvraag doen. Het vaststellen daarvan en van de noodzaak voor de noodhulp geschiedt onder verantwoordelijkheid van de aanvragende instelling.

Het fonds bedoeld voor het incidenteel snel en effectief oplossen van noodsituaties met betrekking tot eerste levensbehoeften met kleine bedragen, wanneer daar niet op andere wijze in kan worden voorzien.

tekening met allemaal gezichten

Reacties zijn gesloten.